U14-1 Communicatieve en sociale vaardigheden

Vanuit eigen praktijkervaring heeft JIM|trainingen een vernieuwende communicatietraining ontwikkeld. Hierbij wordt gericht op goede communicatie met klanten, intern maar ook het leveren van een positieve bijdrage tijdens bijeenkomsten. Deze Code95 communicatietraining wordt bij diverse transportbedrijven toegepast. En met succes!

Resultaat van de training

De communicatieve en sociale vaardigheden verbeteren dankzij deze communicatietraining. Dit betekent dat medewerkers beter in staat zijn om in oplossingen te denken in plaats van belemmeringen. Maar ook het verantwoordelijkheidsgevoel zal groeien. Uiteindelijk zal hierdoor iedere medewerker vanuit zijn of haar intrinsieke motivatie bijdragen aan een sterker en mooier bedrijf.

Hierbij komen bijvoorbeeld de volgende punten naar voren:

  • Verantwoordelijkheid; Wat zijn je eigen verantwoordelijkheden en hoe ga je hiermee om?
  • Feedback geven en ontvangen; Op welke wijze leer je dit op een respectvolle manier te doen?
  • Omgang met collega’s; Durf vragen te stellen in plaats van een vooroordeel te hebben.
  • Vakbekwaam handelen; Wat kun je doen bij problemen onderweg en bij de klant?
  • Vergaderingen; Hoe kun je beter bijdragen aan een vergadering en hoe formuleer je een passende en concrete vraag?

Werkwijze

De training bestaat uit 2 dagdelen en is geschikt om op één dag te volgen. Deze 2 dagdelen zijn samen goed voor 7 uur nascholing.

Voorbereiding op de training

De chauffeurs zullen verschillende werkgerelateerde probleemsituaties aanleveren. Deze worden namelijk gedurende de dag behandeld. Daarnaast vindt er een intakegesprek plaats met het hoofd logistiek zodat tijdens de trainingsdag de juiste voorbeelden en situaties beschikbaar zijn.

Kosteloos en vrijblijvend kennis maken

Wordt er binnen uw bedrijf gecommuniceerd zoals u zou willen?

Als u dit niet met een overtuigende ‘JA’ kunt beantwoorden, dan moeten we echt eens om tafel. Tijdens een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek bespreken we hoe JIM|trainingen eraan kan bijdragen dat er binnen uw bedrijf weer op een prettig niveau wordt gecommuniceerd. We doen u een voorstel en naar aanleiding van uw wensen en behoeften vullen we de training in. Uw medewerkers zullen het resultaat duidelijk merken en u dus ook.

Neem contact op